Δευτέρα, 14 Απριλίου 2008

... είναι όραμα ή
μια φωνή από μένα;