Σάββατο, 26 Ιουλίου 2008

Σε σένα υπάρχω
που από όλα τα άλλα
με απουσιάζεις...